Rådmannens forslag

 

Rådmannen har lagt fram forslag til Handlings- og økonomiplan for 2020-2023. Har du innspill til behandlingen av planen kan du sende høringsuttalelse til postmottak@sandnes.kommune.no

Høringsfristen er 30. november 2019. 

 

Politisk behandling av planen

Administrasjonsutvalget og formannskapet: 25. november 2019
Kommunestyret: 16. desember 2019

Publisert: 15.12.2017 15:42
Sist endret: 20.12.2019 14:19