Bystyrets vedtak

Økonomiplan 2020-2023 er oppdatert med endringer gjort i kommunestyresak 86/19.

 

Publisert: 15.12.2017 15:42
Sist endret: 20.12.2019 14:21