Levekår

  Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Endring
Eldresenter
Gandsfjord seniorsenter 3532000 3601000 69000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Figgjo Helselags eldresenter 241000 246000 5000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Mossiges Minde seniorsenter 3263000 3337000 74000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Høle eldresenter 271000 275000 4000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Austrått seniorsenter 296000 303000 7000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Huset Vårt bo- og servicesenter 6066000 6159000 93000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Høyland sykevaktsordning 1086000 1113000 27000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Sum eldresenter 14755000 15034000 279000
  Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Endring
Lag og organisasjoner
Mental Helse 515000 515000 0
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Senter Mot Seksuelle Overgrep 225000 225000 0
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale, justeres etter folketall.
Kirkens SOS 110000 110000 0
Krisesenteret 926000 1055000 129000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Indeksreguleres og justeres etter folketall.
Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune til interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune.
Veiledningssenteret 480000 460000 -20000
CRUX oppfølgingssenter 830000 875000 45000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Indeksreguleres.
Stiftelsen huset / Funkishuset 2500000 2525000 25000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Kompasset Blå Kors 150000 120000 -30000
Pårørendesenteret 100000 90000 -10000
Røde kors - nettverk etter soning 80000 70000 -10000
Flyktninglageret 35000 20000 -15000
Klippen no 13 20000 20000 0
Kirkelig dialogsenter 41000 35000 -6000
Musikkprosjekt krafttak 30000 50000 20000
LPP 8000 8000 0
VfB 8000 8000 0
PsykOpp 6000 6000 0
Rogaland ME 30000 50000 20000
SEIF 0 20000 20000
Hjerte for Sandnes 0 30000 30000
Udisponerte midler 0 2000 2000
Udisponerte midler kan fordeles av politikerne.
Sum lag og organisasjoner 6094000 6294000 200000
Publisert: 06.06.2017 16:30
Sist endret: 16.10.2018 09:23