Driftsrammer 2018

Driftsrammer per delområde 

OPPVEKST SKOLE  Rådmannens forslag 2018
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter
10 Lønn 839315
11 Forbruk 63180
12 Drift 1755
13 Kjøp av tjenester 135724
Sum utgifter  1039974
16 Egenbetaling/salgsinntekt -51461
17 Refusjon -14330
18 Overføring -135
Sum inntekter  -65926
Netto ramme ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesopplæring  974048
 
Voksenopplæring
10 Lønn 37812
11 Forbruk 1728
12 Drift -223
13 Kjøp av tjenester 5582
Sum utgifter  44899
17 Refusjon -26941
18 Overføring -540
Sum inntekter  -27481
Netto ramme voksenopplæring  17418
 
Netto ramme oppvekst skole  991466
 
OPPVEKST BARN OG UNGE
Barnehager inkludert fellesutgifter
10 Lønn 334752
11 Forbruk 21917
12 Drift 11809
13 Kjøp av tjenester 405973
14 Overføring 1200
Sum utgifter  775651
16 Egenbetaling/salgsinntekt -72092
17 Refusjon -580
Sum inntekter  -72672
Netto ramme barnehager inkl fellesutgifter  702979
 
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester
10 Lønn 144601
11 Forbruk 15781
12 Drift 5264
13 Kjøp av tjenester 19391
14 Overføring 2230
Sum utgifter  187267
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1437
17 Refusjon -18663
18 Overføring -235
Sum inntekter  -20335
Netto ramme PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester  166932
 
Netto ramme oppvekst barn og unge  869911
 
LEVEKÅR
Levekår felles og samordningstjenester
10 Lønn 60603
11 Forbruk 4239
12 Drift -200
13 Kjøp av tjenester 81368
14 Overføring 6072
Sum utgifter  152082
16 Egenbetaling/salgsinntekt -762
17 Refusjon -102029
Sum inntekter  -102791
Netto ramme levekår felles og samordningstjenester 49291
 
Omsorgstjenester
10 Lønn 540034
11 Forbruk 51709
12 Drift 8091
13 Kjøp av tjenester 35669
14 Overføring 186
Sum utgifter  635689
16 Egenbetaling/salgsinntekt -63197
17 Refusjon -2714
Sum inntekter  -65911
Netto ramme omsorgstjenester  569778
 
Enhet for funksjonshemmede
10 Lønn 287421
11 Forbruk 10164
12 Drift 1210
13 Kjøp av tjenester 11537
14 Overføring 404
Sum utgifter  310736
16 Egenbetaling/salgsinntekt -12065
17 Refusjon -3710
Sum inntekter  -15775
Netto ramme enhet for funksjonshemmede   294961
 
Helse og rehabiliteringstjenester
10 Lønn 223162
11 Forbruk 11117
12 Drift 4651
13 Kjøp av tjenester 64514
14 Overføring 276
Sum utgifter  303720
16 Egenbetaling/salgsinntekt -8435
17 Refusjon -26456
Sum inntekter  -34891
Netto ramme helse- og rehabililteringstjenester  268829
 
Sosiale tjenester
10 Lønn 104849
11 Forbruk 35137
12 Drift 12040
13 Kjøp av tjenester 31599
14 Overføring 110127
15 Finanstransaksjoner 500
Sum utgifter  294252
16 Egenbetaling/salgsinntekt -54730
17 Refusjon -6521
Sum inntekter  -61251
Netto ramme sosiale tjenester  233001
 
Netto ramme levekår 1415860
 
KULTUR OG BYUTVIKLING
Kultur og byutvikling felles
10 Lønn 8771
11 Forbruk 508
12 Drift -3159
13 Kjøp av tjenester 13744
14 Overføring 23770
Sum utgifter  43634
16 Egenbetaling/salgsinntekt -8415
Sum inntekter  -8415
Netto ramme kultur og byutvikling felles  35219
 
Byutvikling
10 Lønn 61014
11 Forbruk 3604
12 Drift 7796
13 Kjøp av tjenester 4522
14 Overføring 732
15 Finanstransaksjoner 2435
Sum utgifter  80103
16 Egenbetaling/salgsinntekt -38464
17 Refusjon -267
18 Overføring -4546
19 Finanstransaksjoner -505
Sum inntekter  -43782
Netto ramme byutvikling  36321
 
Kultur, bibliotek og kulturskole
10 Lønn 58835
11 Forbruk 3172
12 Drift 4541
13 Kjøp av tjenester 16444
14 Overføring 4056
Sum utgifter  87048
16 Egenbetaling/salgsinntekt -5402
17 Refusjon -865
18 Overføring -468
19 Finanstransaksjoner -350
Sum inntekter  -7085
Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole  79963
 
Netto ramme kultur og byutvikling 151503
 
TEKNISK
10 Lønn 206224
11 Forbruk 33402
12 Drift 78747
13 Kjøp av tjenester 173115
14 Overføring 23799
15 Finanstransaksjoner 45803
Sum utgifter  561090
16 Egenbetaling/salgsinntekt -363127
17 Refusjon -88183
18 Overføring -1817
19 Finanstransaksjoner -4924
Sum inntekter  -458051
Netto ramme teknisk 103039
 
ORGANISASJON
10 Lønn 79510
11 Forbruk 23621
12 Drift 4164
13 Kjøp av tjenester 1967
14 Overføring 1348
Sum utgifter  110610
16 Egenbetaling/salgsinntekt -7227
17 Refusjon -6956
Sum inntekter  -14183
Netto ramme organisasjon  96427
 
ØKONOMI
10 Lønn 43213
11 Forbruk 4460
12 Drift 737
Sum utgifter  48410
16 Egenbetaling/salgsinntekt -4793
17 Refusjon -923
Sum inntekter  -5716
Netto ramme økonomi  42694
  
SENTRALE STABER OG KOMMUNE FELLES
Rådmannens stabsenheter
10 Lønn 11601
11 Forbruk 3198
12 Drift 9300
13 Kjøp av tjenester 2781
14 Overføring 5084
Sum utgifter  31964
16 Egenbetaling/salgsinntekt -895
17 Refusjon -85
Sum inntekter  -980
Netto ramme rådmannens stabsenheter  30984
 
Eiendom
13 Kjøp av tjenester 147446
Sum utgifter  147446
Netto ramme eiendom  147446
 
Kommunens fellesutg. inkl. energi
10 Lønn 259948
11 Forbruk 12196
12 Drift 5815
13 Kjøp av tjenester 65334
14 Overføring 48254
Sum utgifter  391547
16 Egenbetaling/salgsinntekt -12233
17 Refusjon -2150
Sum inntekter  -14383
Netto ramme kommunens fellesutgifter 377164
 
Politisk virksomhet
10 Lønn 16000
11 Forbruk 1505
12 Drift 30
13 Kjøp av tjenester 33
14 Overføring 2460
Sum utgifter  20028
16 Egenbetaling/salgsinntekt -10
17 Refusjon -359
Sum inntekter  -369
Netto ramme politisk virksomhet  19659
 
Netto sum sentrale staber og kommune felles 575253
 
Netto ramme Sandnes kommune  4246153
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 19.10.2017 09:02