Levekår

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Egenbetalinger ved opphold
Maksimal egenbetaling sykehjem 50000 55000 5000 17,9 %  
Dag-/nattopphold ved boavdeling i sykehjem pr dag/natt 80 80 0 0,0 % Sats fastsettes i statsbudsjettet
Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn 155 160 5 3,2 % Sats fastsettes i statsbudsjettet
Husleie omsorgsbolig 5967 6050 83 1,4 % Ny sats f.o.m. 1.8.2018
Aktivitetstilbud uten transport   130 0   Endret fra 2018, til fast sats uavhengig av inntekt
Aktivitetstilbud med transport   200 0   Endret fra 2018, til fast sats uavhengig av inntekt
Praktisk bistand, pris pr måned
Inntil 2G 200 205 5 2,5 % Sats fastsettes i statsbudsjettet
Fra 2 G til 3 G  770 780 10 1,3 %  
Fra3 G til 4 G 1490 1520 30 2,0 %  
Over 4 G 1920 1960 40 2,1 %  
Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 476 per time

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Husholdningsartikler, pris pr måned
Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) 280 290 10 3,6 %  
Vask av privattøy (bofelleskap) 350 360 10 2,9 %  
Vask av privat sengtøy/håndklær (bofelleskap) 235 240 5 2,1 %  
Matpriser
Frokost/kveldsmat på senter 33 33 0 0,0 %  
Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 40 40 0 0,0 %  
Middag inkludert emballasje 73 73 0 0,0 %  
Middag inkludert dessert/suppe på senter 85 85 0 0,0 %  
Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje 91 91 0 0,0 %  
Dessert/suppe på senter 19 19 0 0,0 %  
Dessert/suppe inkludert emballasje 22 22 0 0,0 %  
Kaffe 10 10 0 0,0 %  
Risgrøt på senter 34 34 0 0,0 %  
Risgrøt inkludert emballasje 39 39 0 0,0 %  
Abonnement pr måned 3139 3139 0 0,0 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Trygghetsalarmer, pris pr måned
Etableringsgebyr for nye brukere 440 450 10 2,3 % Trygghetsalarm, inkludert nøkkelboks
Inntil 2G 110 110 0 0,0 %  
Fra 2 G til 3 G  300 305 5 1,7 %  
Fra 3 G til 4 G 570 580 10 1,8 %  
Over 4 G 820 840 20 2,4 %  
Velferdsteknologi, pris pr måned
GPS / Mobil trygghetsalarm   200  0   Ny i 2018
Betaling for trygghetsalarm og praktisk bistand baseres på husstandens samlede inntekt

Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 08.01.2018 12:42