Diverse

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i %
Satser som ligger til grunn i forhandling av utbyggingsavtale:
Frikjøpsbeløp parkering per plass 310600 317744 7144 2,3 %
Bystyret vedtok den 16.12.2014 i bsak 167/14:
a) Frikjøpet settes til kr 300 000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt. 
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, hvor pengene fra frikjøpet inngår i parkeringsfondet til bygging av nye offentlige plasser. (Tilsvarende antallet frikjøpte plasser) Det følger ingen rettigheter med frikjøpet, kommunen bestemmer hvor og når pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig/private fellesanlegg. Byggearbeider kan ikke igangsettes før frikjøpsbeløpet er innbetalt på parkeringsfondet.
b) Bystyret ber om at det foretas en årlig gjennomgang av frikjøpsbeløpet i forhold til reell kostnad for å vurdere om det er ønskelig eller nødvendig å foreslå endringer i frikjøpsbeløpet.
Kostnadsbidrag felles rekkefølgetiltak ihht §1.4 i Kommunedelplan sentrum: Utgått 
I samsvar med bystyrets vedtak 18.09.2017 er gjennomføringsstrategien for kommunedelplan for sentrum av 10.12.2007 opphørt. Endrede bestemmelser om rekkefølgetiltak i KDP-sentrum skal innarbeides i reguleringsplaner. Forhandlinger om gjennomføring av tiltak forhandles i den enkelte utbyggingsavtale.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i %
Parkeringsavgift
Første time 15 15 0 0,0 %
Andre time 21 21 0 0,0 %
Tredje time og påfølgende 32 32 0 0,0 %
Avgiftstiden beholdes uendret til kl 19.00 på hverdager og til kl 15.00 på lørdager.
Det betales for strømforbruket til lading av el-biler, fortrinnsvis med betaling via EasyPark appen. 

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
Leie lokaler (mandag-torsdag)  
Stor sal SKH inntil 6 timer 9200 9600 400 4 %  
Stor sal SKH inntil 10 timer 10700 11100 400 4 %  
Liten sal SKH inntil 6 timer 2400 2500 100 4 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 3000 3100 100 3 %  
Foajé SKH 3000 3100 100 3 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer 2400 2500 100 4 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 3000 3100 100 3 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer 1100 1100 0 0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 1700 1800 100 6 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer 600 600 0 0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 800 800 0 0 %  
Kafé 1100 1100 0 0 %  
Variabel pris per solgte billett 15 15 0 0 %  
 
Leie lokaler (fredag-søndag)
Stor sal SKH inntil 6 timer 11700 12200 500 4 %  
Stor sal SKH inntil 10 timer 13100 13600 500 4 %  
Liten sal SKH inntil 6 timer 3000 3100 100 3 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 4200 4400 200 5 %  
Foajé SKH 4200 4400 200 5 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer 4400 4600 200 5 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 6100 6300 200 3 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer 1700 1800 100 6 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 2200 2300 100 5 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer 800 800 0 0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 1100 1100 0 0 %  
Kafé 1700 1800 100 6 %  
Variabel pris per solgte billett 15 15 0 0 %  
 
Teknisk grunnutrustning (inntil 6 timer)
Standard lydanlegg Stor sal 1900 2000 100 5 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal 1200 1200 0 0 %  
Standard lysanlegg Stor sal 2400 2500 100 4 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal 1200 1200 0 0 %  
Standard lydanlegg Liten sal / Sal 1 1200 1200 0 0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal / Sal 1 600 600 0 0 %  
Standard lysanlegg Liten sal / Sal 1 1200 1200 0 0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal / Sal 1 600 600 0 0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 2200 2300 100 5 %  
 
Teknisk grunnutrustning (inntil 10 timer)
Standard lydanlegg Stor sal 2900 3000 100 3 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal 1800 1900 100 6 %  
Standard lysanlegg Stor sal 3200 3300 100 3 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal 1800 1900 100 6 %  
Standard lydanlegg Liten sal / Sal 1 1800 1900 100 6 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal / Sal 1 900 900 0 0 %  
Standard lysanlegg Liten sal / Sal 1 1800 1900 100 6 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal / Sal 1 900 900 0 0 %  
Taleanlegg inntil 4 linjer Foajé / Kafé 600 600 0 0 %  
Standard lydanlegg Foajé 1800 1900 100 6 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Foajé 600 600 0 0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 3300 3400 100 3 %  
 
Ekstra seter Stor sal (per dag)
43 ekstra seter i Stor sal 800 800 0 0 %  
 
Instrumenter (per dag)
Flygel - Steinway & Sons 9 ft. 1800 1900 100 6 %  
Konsertpiano Yamaha U1 900 900 0 0 %  
Flygel i foajé 1200 1200 0 0 %  
Stemming av instrument 1800 1900 100 6 %  
Stemming av instrument HELG 3600 3700 100 3 %  
 
Ekstra utstyr (per dag)
Trådløs mikrofon per sett 700 700 0 0 %  
Hazer 550 550 0 0 %  
Røykmaskin 350 350 0 0 %  
Dansematter 650 650 0 0 %  
Dansematter per rull (pris gjelder ikke salg) 60 60 0 0 %  
Overhead (>20 pers.) 350 350 0 0 %  
Projektor 1400 1500 100 7 %  
TV skjerm 400 400 0 0 %  
DVD-spiller 100 100 0 0 %  
Filmkamera for dokumentasjon 850 850 0 0 %  
 
Personell (per time)
Teknisk leder 580 600 20 3 %  
Lydmester 580 600 20 3 %  
Lysmester 580 600 20 3 %  
Scenemester 580 600 20 3 %  
Assisterende tekniker / Rigghjelp 440 440 0 0 %  
Arrangementsvert / Betjent 380 380 0 0 %  

 

Publisert: 06.06.2017 16:23
Sist endret: 08.01.2018 12:51