Muligheter og utfordringer i et langsiktig perspektiv

Befolkningsutviklingen framover viser en lavere veksttakt for Sandnes. Tidligere år har Sandnes hatt høy vekst blant de yngste. Den nye framskrivingen viser at det fram mot 2030 er høyest vekst blant eldre over 67 år. Befolkningssammensetningen vil dermed vri behovet for å øke tjenestene i barnehage og grunnskole til pleie og omsorg.

I framskrivingen av inntekter og utgifter er ambisjonsnivået fra prinsippdokumentet  for nye Sandnes 3 prosent i netto driftsresultat. Det er sammen med andre forutsetninger, lagt til grunn fra 2022 til 2030. Summen av drift- og finansutgiftene vil øke med kr 1,6 milliarder fra kr 5,5 milliarder i 2018 til kr 7,1 milliarder i 2030, mens inntektene bare vil øke med kr 1,2 milliarder til kr 6,7 milliarder. I 2030 vil kommunen mangle om lag kr 400 millioner.

Forutsetninger for framskrivingen og tallgrunnlaget kan lastes ned her (xlsx).

 

Publisert: 12.10.2017 10:03
Sist endret: 24.10.2017 08:41