Bystyrets vedtak

Økonomiplan 2018-2021 er oppdatert med endringer gjort i bystyresak 183/17.

 

Publisert: 15.12.2017 15:42
Sist endret: 15.12.2017 15:50