Driftsrammer 2017

Driftsrammer per delområde 

OPPVEKST SKOLE  Rådmannens forslag 2017
Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter   
10 Lønn  810437
11 Forbruk  60680
12 Drift -899
13 Kjøp av tjenester 131617
14 Overføring 135
15 Finanstransaksjoner 1301
Sum utgifter  1003271
16 Egenbetaling/salgsinntekt -57892
17 Refusjon -19242
18 Overføring  -135
Sum inntekter  -77269
Netto ramme ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesopplæring  926002
   
Voksenopplæring   
10 Lønn  37142
11 Forbruk  1754
12 Drift -223
13 Kjøp av tjenester 4340
Sum utgifter  43013
17 Refusjon  -24941
18 Overføring -540
Sum inntekter  -25481
Netto ramme voksenopplæring  17532
   
Netto ramme oppvekst skole  943534
   
OPPVEKST BARN OG UNGE  
Barnehager inkl fellesutgifter   
10 Lønn  344967
11 Forbruk  19544
12 Drift -13847
13 Kjøp av tjenester 399772
14 Overføring 1200
Sum utgifter  751636
16 Egenbetaling/salgsinntekt -65540
17 Refusjon -250
Sum inntekter  -65790
Netto ramme barnehager inkl fellesutgifter  685846
   
PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester   
10 Lønn  145110
11 Forbruk  16328
12 Drift 2406
13 Kjøp av tjenester 22353
14 Overføring 3120
Sum utgifter  189317
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1513
17 Refusjon -19458
18 Overføring -3629
Sum inntekter  -24600
Netto ramme PPT, barne- og familieenheten og helsestasjonstjenester  164717
   
Netto ramme oppvekst barn og unge  850563
   
LEVEKÅR  
Levekår felles   
10 Lønn  68270
11 Forbruk  3362
12 Drift -12365
13 Kjøp av tjenester 100478
14 Overføring 5557
Sum utgifter  165302
16 Egenbetaling/salgsinntekt -752
17 Refusjon -106889
Sum inntekter  -107641
Netto ramme levekår felles  57661
   
Omsorgstjenester  
10 Lønn  506666
11 Forbruk  45731
12 Drift 8348
13 Kjøp av tjenester 34406
14 Overføring 274
Sum utgifter  595425
16 Egenbetaling/salgsinntekt -59425
17 Refusjon -2714
Sum inntekter  -62139
Netto ramme omsorgstjenester  533286
   
Enhet for funksjonshemmede  
10 Lønn  285484
11 Forbruk  10773
12 Drift 1495
13 Kjøp av tjenester 9549
14 Overføring 135
Sum utgifter  307436
16 Egenbetaling/salgsinntekt -11126
17 Refusjon -3200
Sum inntekter  -14326
Netto ramme enhet for funksjonshemmede   293110
   
Helse- og rehabiliteringstjenester   
10 Lønn  186680
11 Forbruk  9029
12 Drift 3828
13 Kjøp av tjenester  58097
14 Overføring 791
Sum utgifter  258425
16 Egenbetaling/salgsinntekt  -8589
17 Refusjon -17185
Sum inntekter  -25774
Netto ramme helse- og rehabililteringstjenester  232651
   
Sosiale tjenester   
10 Lønn  94930
11 Forbruk  27534
12 Drift 44318
13 Kjøp av tjenester 34716
14 Overføring 98302
15 Finanstransaksjon 500
Sum utgifter  300300
16 Egenbetaling/salgsinntekt -45565
17 Refusjon -6243
Sum inntekter  -51808
Netto ramme sosiale tjenester  248492
   
Netto ramme levekår 1365200
   
KULTUR OG BYUTVIKLING  
Kultur og byutvikling felles   
10 Lønn  8609
11 Forbruk  508
12 Drift -3546
13 Kjøp av tjenester 11641
14 Overføring 22412
Sum utgifter  39624
16 Egenbetaling/salgsinntekt -8310
Sum inntekter  -8310
Netto ramme kultur og byutvikling felles  31314
   
Byutvikling   
10 Lønn  60389
11 Forbruk  3224
12 Drift 10090
13 Kjøp av tjenester 4478
14 Overføring 522
15 Finanstransaksjoner 545
Sum utgifter  79248
16 Egenbetaling/salgsinntekt -38105
17 Refusjon 43
18 Overføring -5005
19 Finanstransaksjoner -1868
Sum inntekter  -44935
Netto ramme byutvikling  34313
   
Kultur, bibliotek og kulturskole  
10 Lønn  56342
11 Forbruk  2812
12 Drift 3891
13 Kjøp av tjenester 15067
14 Overføring 4026
Sum utgifter  82138
16 Egenbetaling/salgsinntekt -5802
17 Refusjon -218
18 Overføring -468
Sum inntekter  -6488
Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole  75650
   
Netto ramme kultur og byutvikling 141277
   
TEKNISK  
Teknisk  
10 Lønn  209452
11 Forbruk  36852
12 Drift 120936
13 Kjøp av tjenester  178102
14 Overføring 20490
15 Finanstransaksjon 61090
Sum utgifter  626922
16 Egenbetaling/salgsinntekt -507061
17 Refusjon -4691
18 Overføring -1817
19 Finanstransaksjoner -21509
Sum inntekter  -535078
Netto ramme teknisk 91844
   
Netto sum teknisk 91844
   
ORGANISASJON  
Organisasjon   
10 Lønn  75632
11 Forbruk  23065
12 Drift 4584
13 Kjøp av tjenester  2697
14 Overføring  410
Sum utgifter  106388
16 Egenbetaling/salgsinntekt -6558
17 Refusjon -7306
Sum inntekter  -13864
Netto ramme organisasjon  92524
   
Netto sum organisasjon  92524
   
ØKONOMI  
Økonomi  
10 Lønn  42456
11 Forbruk  4460
12 Drift -1968
Sum utgifter  44948
16 Egenbetaling/salgsinntekt -4793
17 Refusjon -923
Sum inntekter  -5716
Netto ramme økonomi  39232
   
Netto sum økonomi  39232
   
SENTRALE STABER OG KOMMUNE FELLES  
Rådmannens stabsenheter   
10 Lønn  13152
11 Forbruk  3369
12 Drift 799
13 Kjøp av tjenester  3276
14 Overføring  4569
Sum utgifter  25165
16 Egenbetaling/salgsinntekt -1154
17 Refusjon -85
Sum inntekter  -1239
Netto ramme rådmannens stabsenheter  23926
   
Eiendom   
13 Kjøp av tjenester  228343
Sum utgifter  228343
17 Refusjon -86037
Sum inntekter  -86037
Netto ramme eiendom  142306
   
Kommunens fellesutgifter  
10 Lønn  241924
11 Forbruk  11901
12 Drift 10936
13 Kjøp av tjenester  64968
14 Overføring  43756
Sum utgifter  373485
16 Egenbetaling/salgsinntekt -11855
17 Refusjon -2150
Sum inntekter  -14005
Netto ramme kommunens fellesutgifter 359480
   
Politisk virksomhet   
10 Lønn  16746
11 Forbruk  2786
12 Drift -661
13 Kjøp av tjenester  32
14 Overføring  2660
Sum utgifter  21563
16 Egenbetaling/salgsinntekt -10
17 Refusjon -359
Sum inntekter  -369
Netto ramme politisk virksomhet  21194
   
Netto sum sentrale staber og kommune felles 546906
   
Netto ramme Sandnes kommune  4071080
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 16.06.2017 12:53