Levekår

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Egenbetalinger ved opphold
Maksimal egenbetaling sykehjem 40000 50000 10000 35,7 %  
Dag-/nattopphold ved boavdeling i sykehjem pr dag/natt 80 80 0 0,0 % Sats fastsettes i statsbudsjettet
Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn 150 155 5 3,3 % Sats fastsettes i statsbudsjettet
Husleie omsorgsbolig 5865 5967 102 1,7 % Ny sats f.o.m. 1.8.2017
Aktivitetstilbud uten transport fra 0-4G 120 125 5 4,2 %  
Aktivitetstilbud uten transport over 4G 160 165 5 3,1 %  
Aktivitetstilbud med transport fra 0-4G 180 185 5 2,8 %  
Aktivitetstilbud med transport over 4G 220 225 5 2,3 %  
Praktisk bistand, pris pr måned
Inntil 2G 190 200 10 5,3 % Sats fastsettes i statsbudsjettet
Fra 2 G til 3 G  760 770 10 1,3 %  
Fra3 G til 4 G 1460 1490 30 2,1 %  
Over 4 G 1880 1920 40 2,1 %  
Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 468 per time

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Husholdningsartikler, pris pr måned
Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) 270 280 10 3,7 %  
Vask av privattøy (bofelleskap) 340 350 10 2,9 %  
Vask av privat sengtøy/håndklær (bofelleskap) 230 235 5 2,2 %  
Matpriser
Frokost/kveldsmat på senter 32 33 1 3,1 %  
Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 39 40 1 2,6 %  
Middag inkludert emballasje 71 73 2 2,8 %  
Middag inkludert dessert/suppe på senter 83 85 2 2,4 %  
Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje 89 91 2 2,2 %  
Dessert/suppe på senter 18 19 1 5,6 %  
Dessert/suppe inkludert emballasje 21 22 1 4,8 %  
Kaffe 10 10 0 0,0 %  
Risgrøt på senter 33 34 1 3,0 %  
Risgrøt inkludert emballasje 38 39 1 2,6 %  
Abonnement pr måned 3065 3139 74 2,4 %  

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Trygghetsalarmer, pris pr måned
Etableringsgebyr for nye brukere 425 440 15 3,5 % Trygghetsalarm, inkludert nøkkelboks
Inntil 2G 160 110 -50 -31,0 % Endret ved politisk behandling
Fra 2 G til 3 G  295 300 5 1,7 %  
Fra 3 G til 4 G 560 570 10 1,8 %  
Over 4 G 800 820 20 2,5 %  
Betaling for trygghetsalarm og praktisk bistand baseres på husstandnes samlede inntekt
Publisert: 06.06.2017 16:27
Sist endret: 06.06.2017 16:27