Diverse

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i %
Satser som ligger til grunn i forhandling av utbyggingsavtale:
Frikjøpsbeløp parkering per plass 306300 310600 4300 1,4 %
Bystyret vedtok den 16.12.2014 i sak 167/14:
a) Frikjøpet settes til kr 300.000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt.
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, hvor pengene fra frikjøpet inngår i parkeringsfondet til bygging av nye offentlige plasser. (Tilsvarende antallet frikjøpte plasser) Det følger ingen rettigheter med frikjøpet, kommunen bestemmer hvor og når pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig/private fellesanlegg. Byggearbeider kan ikke igangsettes før frikjøpsbeløpet er innbetalt på parkeringsfondet.
b) Bystyret ber om at det foretas en årlig gjennomgang av frikjøpsbeløpet i forhold til reell kostnad for å vurdere om det er ønskelig eller nødvendig å foreslå endringer i frikjøpsbeløpet.
Kostnadsbidrag felles rekkefølgetiltak ihht §1.4 i Kommunedelplan sentrum:
Bolig kr per m² BRA 1050 1080 30 2,9 %
I samsvar med bystyrets vedtak 28.2.2012 skal satsen for kostnadsbidrag (bolig og næring) prisjusteres i samsvar med SSB Byggekostnadsindeks pr 15.9.2012 og gjøres gjeldende med virkning fra og med 1.1.2013. Satsen for kostnadsbidrag for bolig og næring justeres årlig og gis virkning for kalenderåret. Prisjusterte kostnadsbidrag med virkning fra og med 1.1.2017 fremgår av tabellen.
Næring kr per m² BRA 723 745 22 3,0 %
I samsvar med bystyrets vedtak 28.2.2012 skal satsen for kostnadsbidrag (bolig og næring) prisjusteres i samsvar med SSB Byggekostnadsindeks pr 15.9.2012 og gjøres gjeldende med virkning fra og med 1.1.2013. Satsen for kostnadsbidrag for bolig og næring justeres årlig og gis virkning for kalenderåret. Prisjusterte kostnadsbidrag med virkning fra og med 1.1.2017 fremgår av tabellen.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for 2017 Endring i beløp Endring i %
Parkeringsavgift
Første time 15 15 0 0,0 %
Andre time 21 21 0 0,0 %
Tredje time og påfølgende 31 32 1 3,2 %
Avgiftstiden beholdes uendret til kl 19.00 på hverdager og til kl 15.00 på lørdager.
Det betales for strømforbruket til lading av el-biler, fortrinnsvis med betaling via EasyPark appen. Betalingssatsene gis virkning fra og med 1. januar 2017.

 

Sandnes kunst og kulturhus KF

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
Leie lokaler (mandag-torsdag)  
Stor sal SKH inntil 6 timer 8 400 8 400 0 0 %  
Stor sal SKH inntil 10 timer 9 700 9 700 0 0 %  
Liten sal SKH inntil 6 timer 2 150 2 150 0 0 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 2 700 2 700 0 0 %  
Foajé SKH 2 700 2 700 0 0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer 2 150 2 150 0 0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 2 700 2 700 0 0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer 1 000 1 000 0 0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 1 500 1 500 0 0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer 500 500 0 0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 750 750 0 0 %  
Kafé 1 000 1 000 0 0 %  
Variabel pris per solgte billett 15 15 0 0 %  
 
Leie lokaler (fredag-søndag)
Stor sal SKH inntil 6 timer 10 600 10 600 0 0 %  
Stor sal SKH inntil 10 timer 11 900 11 900 0 0 %  
Liten sal SKH inntil 6 timer 2 700 2 700 0 0 %  
Liten sal SKH inntil 10 timer 3 800 3 800 0 0 %  
Foajé SKH 3 800 3 800 0 0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 6 timer 4 000 4 000 0 0 %  
Sal 1 Kino Kino inntil 10 timer 5 500 5 500 0 0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 6 timer 1 500 1 500 0 0 %  
Sal 2 Kino Kino inntil 10 timer 2 000 2 000 0 0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 6 timer 750 750 0 0 %  
Sal 3 Kino Kino inntil 10 timer 1 000 1 000 0 0 %  
Kafé 1 500 1 500 0 0 %  
Variabel pris per solgte billett 15 15 0 0 %  
 
Teknisk grunnutrustning (inntil 6 timer)
Standard lydanlegg Stor sal 1 750 1 750 0 0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal 1 100 1 100 0 0 %  
Standard lysanlegg Stor sal 2 150 2 150 0 0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal 1 100 1 100 0 0 %  
Standard lydanlegg Liten sal / Sal 1 1 100 1 100 0 0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal / Sal 1 550 550 0 0 %  
Standard lysanlegg Liten sal / Sal 1 1 100 1 100 0 0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal / Sal 1 550 550 0 0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 2 000 2 000 0 0 %  
 
Teknisk grunnutrustning (inntil 10 timer)
Standard lydanlegg Stor sal 2 600 2 600 0 0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Stor sal 1 600 1 600 0 0 %  
Standard lysanlegg Stor sal 2 900 2 900 0 0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Stor sal 1 600 1 600 0 0 %  
Standard lydanlegg Liten sal / Sal 1 1 600 1 600 0 0 %  
Taleanlegg, inntil 4 linjer Liten sal / Sal 1 800 800 0 0 %  
Standard lysanlegg Liten sal / Sal 1 1 600 1 600 0 0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Liten sal / Sal 1 800 800 0 0 %  
Taleanlegg inntil 4 linjer Foajé / Kafé 550 550 0 0 %  
Standard lydanlegg Foajé 1 600 1 600 0 0 %  
Lite lysanlegg, fast innstilt Foajé 550 550 0 0 %  
Kinoanlegg Sal 2 og 3 3 000 3 000 0 0 %  
 
Ekstra seter Stor sal (per dag)
43 ekstra seter i Stor sal 700 700 0 0 %  
 
Instrumenter (per dag)
Flygel - Steinway & Sons 9 ft. 1 600 1 600 0 0 %  
Konsertpiano Yamaha U1 850 850 0 0 %  
Flygel i foajé 1 100 1 100 0 0 %  
Stemming av instrument 1 800 1 800 0 0 %  
Stemming av instrument HELG 3 600 3 600 0 0 %  
 
Ekstra utstyr (per dag)
Trådløs mikrofon per sett 650 650 0 0 %  
Hazer 550 550 0 0 %  
Røykmaskin 350 350 0 0 %  
Dansematter 650 650 0 0 %  
Dansematter per rull (pris gjelder ikke salg) 60 60 0 0 %  
Overhead (>20 pers.) 350 350 0 0 %  
Projektor 1 300 1 300 0 0 %  
TV skjerm 400 400 0 0 %  
DVD-spiller 100 100 0 0 %  
Filmkamera for dokumentasjon 850 850 0 0 %  
 
Personell (per time)
Teknisk leder 580 580 0 0 %  
Lydmester 580 580 0 0 %  
Lysmester 580 580 0 0 %  
Scenemester 580 580 0 0 %  
Assisterende tekniker / Rigghjelp 440 440 0 0 %  
Arrangementsvert / Betjent 380 380 0 0 %  
Publisert: 06.06.2017 16:23
Sist endret: 16.06.2017 14:45