Driftsbudsjett

Befolkningsveksten er lavere enn tidligere år. Blant aldersgruppen 1-5 år er det en negativ befolkningsutvikling i perioden, noe som medfører redusert behov for barnehageplasser. Høye investeringsutgifter gir økte rente- og avdragsutgifter. Skatteanslaget for de neste årene holdes på et stabilt og noe lavere nivå enn de to siste årene. Rådmannen ser behov for å innarbeide nye innsparinger på kr 20 millioner fra 2019, økende til kr 40 millioner fra 2020.

Driftstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2017-2020.

Publisert: 06.06.2017 17:01
Sist endret: 06.06.2017 17:01