Økonomiske rammebetingelser

Økonomiplanen bygger på forutsetninger om lønnsvekst, rentenivå og økonomisk utvikling for landet og denne regionen. Dersom forutsetningene ikke slår til, kan det medføre endringer i utgifter og inntekter. Det er alltid usikkerhet knyttet til skatteanslag. Det er også større usikkerhet jo lenger ut i planperioden man kommer, og skattenivået vil bli fortløpende justert i tråd med faktisk skatteinngang.

Publisert: 06.06.2017 11:54
Sist endret: 06.06.2017 11:56