Bystyrets vedtatte budsjettendringer - investering

 

Nr Prosjekt Beskrivelse  2017 2018 2019 2020
P2 6302131 Nytt lysanlegg Gisketjørn   -1000    
P3 7509399 G/S vei langs Melsheiveien   -1000 -4000  
P4 6503399 Trafikksikkerhet 1000 1000 1000 1000
P5 6001199 Salg av restareal i utbygde områder -2000 -5000 -5000 -5000
P6 9000099 Bruk av lån 20021 6216 46003 -19254
P7 9000199 Overføring fra drift  -16021 -216 -3003 -14746
P8 9000099 Konserninternt utlån -3000 0 -35000 38000
      0 0 0 0

Vedtatte tiltak i rådmannens tilleggsinnstilling

Nr Prosjekt Beskrivelse  2017 2018 2019 2020
T13 9000199 Redusert overføring fra drift til investering 2366 2366 2366 2366
T14 9000099 Bruk av lån -2366 -2366 -2366 -2366
    Sum 0 0 0 0
Publisert: 04.06.2017 15:06
Sist endret: 16.06.2017 14:49