Bystyrets vedtak

Økonomiplan 2017-2020 er oppdatert med endringer gjort i bystyresak 134/16.

Bystyrets vedtak og endringer er lagt inn i Bystyrets vedtak.

Driftsbudsjett og investeringsbudsjett er oppdatert med de endringene som ble vedtatt. Hovedtallene er også oppdatert med vedtatte endringer.

Under avgifter, gebyrer og egenbetalinger er det gjort endringer på levekår.

Det er ikke gjort endringer i kapitlene Innledning og presentasjon, økonomiske rammebetingelser, tjenesteområdene – status og mål og kommunale foretak.

Rådmannens opprinnelige forslag til driftbudsjett, rådmannens opprinnelige forslag til investeringsbudsjett og hovedtallene i rådmannens forslag har fått mindre sentral plassering i dokumentet, for å bevare historikken for ettertiden.

 

Publisert: 04.06.2017 15:03
Sist endret: 07.06.2017 15:12