Kommunale foretak

Foretakene gir et positivt økonomisk bidrag til bykassen, de praktiserer likestilling og har høy aktivitet.
Publisert: 13.03.2017 13:29
Sist endret: 05.03.2019 13:06