Ordfører

Vekst og optimisme

2018 var et nytt godt år for Sandnes kommune. Kvaliteten på tjenestene til innbyggerne er god. Samtidig er veksten og optimismen på vei oppover igjen i vår region, mens arbeidsledigheten går ned. 

Byen preges fortsatt av vekst og optimisme. Byutviklingen fortsetter og på slutten av året ble det nye rådhuset ferdigstilt.

Innbyggertallet økte i løpet av året med 918 til 77 246 som tilsvarer 1,2 prosent. Dette utgjør 43 prosent av befolkningsveksten i hele Rogaland.

Arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Forsand er blitt mer konkret i løpet av året og samarbeidet mellom politikerne fra de to kommunene (Fellesnemnda) er godt.

Også i 2018 ble jeg invitert til mange markeringer og offisielle åpninger. Det er et godt bevis på stor aktivitet og optimisme. En anledning vil jeg nevne spesielt; åpningen av den nye Somaheimen. Her har Sandnes fått et tilbud til mennesker med rusproblemer som har vært etterlengtet i flere år og som gir en gruppe av innbyggerne et bedre og tryggere liv.

Byen blir stadig mer levende med ulike aktiviteter. NM-veka som ble arrangert for første gang ble en suksess. Blink, Barnas By, Nordsjørittet, Eventyrstien og Byfesten sammen med den tradisjonsrike Sandnesugå er arrangement som skaper liv, entusiasme og identitet for innbyggere i alle aldersgrupper.

Tusen takk til alle ansatte for den gode jobben dere gjør, uansett hvor!

Stanley Wirak

Ordfører

Stanley Wirak

Publisert: 29.03.2017 14:29
Sist endret: 27.03.2019 14:12