Fakta om Sandnes

Befolknings- sammensetning 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 Absolutt endring 2017-2018 Prosentvis endring
≥ 5 år 6635 6599 6504 -95 -1 %
6-12 år 7359 7555 7746 191 3 %
13-15 år 2913 2925 2980 55 2 %
16-19 år 3977 3984 3962 -22 -1 %
20-44 år 27834 27778 27813 35 0 %
45-66 år  19033 19459 19893 434 2 %
67-79 år 5574 5857 6139 282 5 %
80-89 år 1768 1766 1795 29 2 %
90 ≤ 404 405 414 9 2 %
Totalt 75497 76328 77246 918 1 %
Areal 2018
Areal, land 285,07 km ²
Samlet jordbruksareal 75571 dekar
Produktiv skog 62994 dekar
Kystlinje 114 km
Ferskvann

19,0 km ²

Befolkning

2016 2017 2018
Arbeidsledige (per desember) 2257 1633 1135
Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken (per desember) 5,40 % 3,90 % 2,80 %
Boliger - ferdigstilte 544* 706 415
Befolkningsendring 0,90 % 1,10 % 1,20 %

* Tallene for ferdigstilte i 2016 er endret som følge av forsinket føring i matrikkel

 

Hovedtall driftsregnskap Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regnskap 2017

Regnskap 2018

Budsjett 2018
Brutto driftsresultat 125662 1930 66950 89013 11264 -55831
Netto driftsresultat 123179 149611 217743 265150 174179 97339
Regnskapsmessig resultat bykassen 68581 58376 111594 68402 16288  
Regnskapsmessig resultat konsern 95264 95263 132789 92204 Tall oppdateres snarlig  
Antall politiske saker 2016 2017 2018 Prosentvis endring Antall møter 2018
Bystyret 152 202 163 -19 % 9
Formannskapet 87 100 97 -3 % 12
Administrasjonsutvalget 16 11 12 9 % 7
Kommuneplankomiteen 15 17 10 -41 % 6
Utvalg for kultur og oppvekst 61 65 45 -31 % 8
Utvalg for byutvikling 152 159 129 -19 % 11
Utvalg for tekniske saker 43 40 49 23 % 7
Utvalg for helse- og sosialtjenester 29 16 14 -13 % 5
Publisert: 30.03.2017 09:29
Sist endret: 01.04.2019 08:28