Innledning

Sandnes kommunes årsrapport tar utgangspunkt i kommunens hovedmål og gir en balansert resultatvurdering av måloppnåelsen. 2018 var preget av arbeid knyttet til digitalisering, kommunesammenslåing og nytt rådhus. Befolkningsveksten ble noe høyere enn fjoråret, men er fortsatt lav sammenlignet med årlig vekst fram til 2016. Arbeidsledigheten er lavere i 2018 sammenlignet med 2017, og er nå på 2,8 prosent. Netto driftsresultat ble på kr 162,3 millioner tilsvarende 2,8 prosent av driftsinntektene.
Publisert: 13.03.2017 13:22
Sist endret: 29.03.2019 09:22