Rådmann

Vilje til utvikling 

2017 var preget av høy aktivitet, engasjerte medarbeidere og vilje til utvikling. Det leveres gode tjenester i alle tjenesteområdene.

Jeg er stolt over det arbeidet hver og en enkelt medarbeider gjør! Det er dette arbeidet som avgjør kvaliteten på tjenestetilbudet kommunen kan tilby innbyggerne. 

Omstilling og endringsprosesser har preget arbeidsmiljøet også i 2017. Jeg opplever at det er fokus og forståelse for at omstilling og nytenking er nødvendig for at vi skal opprettholde et godt tjenestetilbud også i framtiden.

Digitalisering og innovasjon vil prege utviklingen framover. Sandnes deltok for første gang på utstillingen Nordic Edge hvor vi viste fram hva vi gjør innenfor dette området, men også lærte mer om mulighetene den digitale utviklingen skaper innenfor vår sektor.

Barn og unges bystyremøte (BUBS) ble arrangert for 20. gang i 2017. Det er inspirerende og kjekt å oppleve engasjementet og de mange gode innspillene og forslagene som kommer opp under disse møtene.

Prosessen med å lage en ny kommune sammen med Forsand startet for fullt i siste halvår av 2017 og vil ha stort fokus fram mot 1. januar 2020 da den nye kommunen blir en realitet.

I løpet av 2017 er en ny brannstasjon for Rogaland brann og redning IKS tatt i bruk på Stangeland. Det moderne bygget inneholder også ambulansesentral, øyeblikkelig hjelp tilbud med 14 senger og legevakt for flere kommuner.

Byggingen av nytt rådhus startet i Havneparken i mars. Fram til vi flytter inn i det nye bygget ved årsskiftet 2018/2019, skal vi forberede oss på å jobbe annerledes og mer på tvers av fag og etasjer.

I mars åpnet Rundeskogen BOAS på Lura med 61 sykehjemsplasser og nytt dagsenter. Jeg vil også nevne at vi har fått et flott nytt og moderne produksjonskjøkken på Vatne hvor maten til alle våre institusjoner lages.

Netto driftsresultat på kr 265 millioner tilsvarer 4,9 prosent av driftsinntektene er bedre enn budsjettert. Det gode resultatet skyldes god økonomistyring ute i enhetene og handlingsrommet som ble skapt gjennom omstillings- og effektiviseringsarbeidet i 2016, høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert, samt høyere tilskudd til ressurskrevende brukere.

 

Bodil Sivertsen

Rådmann 

 

Bodil Sivertsen

Publisert: 30.03.2017 09:27
Sist endret: 27.03.2018 11:47