Ordfører

Optimisme

2017 var et nytt godt år for Sandnes kommune. De ansatte leverer gode tjenester og optimismen innenfor næringslivet generelt og oljebransjen spesielt, synes å være på vei tilbake. Antall arbeidsledige ble redusert i løpet av året, men er fortsatt for høyt. 

Første spadestikk for det nye rådhuset i Havneparken ble tatt i mars. Det var en viktig milepæl for Sandnes. Det samme var åpningen av rulleskianlegget i Melshei som bekrefter Sandnes sin posisjon som idretts- og friluftskommune.

Som ordfører har jeg i løpet av året vært invitert til mange markeringer i forbindelse med nybygg eller offisielle åpninger. Det er den beste bekreftelsen på at det skjer mye i Sandnes. Planleggingen av Bussveien inn i sentrum pågår og vil legge til rette for et mer miljøvennlig transportsystem i byen.

Arbeidet med å oppgradere Langgata ble avsluttet i 2017 og markert med en stor vellykket byfest for hele familien. Selve symbolet på Sandnes har fått et nytt flott ansikt.

I 2017 startet arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Forsand. Det er en krevende prosess som også vil gi oss nye spennende muligheter.

Jeg vil takke rådmann og alle ansatte som hver dag gjør en stor innsats for at vi skal gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Omstilling og digitalisering er stikkord som er blitt en del av dagligtalen i alle tjenesteområdene.

Tusen takk for den gode jobben dere gjør, uansett hvor!

 

Stanley Wirak

 

Ordfører

Stanley Wirak

Publisert: 29.03.2017 14:29
Sist endret: 27.03.2018 11:47