Innledning

Sandnes kommunes årsrapport tar utgangspunkt i kommunens hovedmål og gir en balansert resultatvurdering av måloppnåelsen. 2017 var preget av arbeid knyttet til digitalisering, kommunesammenslåing, nytt rådhus og omorganiseringer. Befolkningsveksten ble noe høyere enn fjoråret, men er fortsatt lav sammenlignet med årlig vekst fram til 2016. Arbeidsledigheten er lavere i 2017 sammenlignet med 2016, og er nå på 3,9 prosent. Netto driftsresultat ble på kr 265,2 millioner tilsvarer 4,9 prosent av driftsinntektene.
Publisert: 13.03.2017 13:22
Sist endret: 27.03.2018 09:20