3. Økonomisk resultat

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandnes kommune fikk i 2016 et netto driftsresultat på kr 217,7 millioner som tilsvarer 4,3 prosent av driftsinntektene. God økonomistyring med mindreforbruk i resultatenhetene samt høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert er hovedforklaringene på det gode resultatet. Etter avsetninger og overføring fra drift til investering framkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 111,6 millioner.
Publisert: 28.03.2017 13:27
Sist endret: 28.03.2017 13:27

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo