9. Kommunale foretak

Foretakene gir et positivt økonomisk bidrag til bykassen, de praktiserer likestilling og har høy aktivitet.
Publisert: 13.03.2017 13:29
Sist endret: 31.03.2017 11:53