1. Ordfører

Et krevende år

2016 har vært et godt år for Sandnes og for mange av oss. Det er optimisme og aktivitet i byen. Vi har blitt spart for alvorlige ulykker og hendelser og Sandnes er en trygg by der alle har god grunn til også å kunne føle seg trygge.

Men ikke alle opplever 2016 som et godt år. Mange har mistet arbeidet i 2016. Arbeidsledigheten har dessverre bitt seg fast på et høyt nivå. La oss håpe at vi har vært gjennom det verste.

17. mai ble Bea Wiik Sæland født. Hun ble innbygger nummer 75 000 i Sandnes. Innbyggertallet fortsetter å øke, selv om veksten er noe lavere enn tidligere år.

Byggingen av Havneparken fortsetter for fullt og Langgata oppgraderes. Ny brannstasjon er klar til våren og nye næringsområder flere steder i byen tas i bruk. Boligbyggingen tar seg opp igjen. Ja, mye er på gang og mye går godt.

I høst fikk vi Statens pris for boligsosialt arbeid. Den skal vi være stolte av og den er et synlig bevis på at vi har gjort ting riktig innenfor dette området.

Innbyggerne i Sandnes sa i folkeavstemming nei til ny storkommune på Nord-Jæren. Bystyret i Sandnes og kommunestyret i Forsand har besluttet at vi sammen skal danne en ny kommune. Vi går en spennende tid i møte.

Jeg vil takke rådmann og alle hennes mer enn 5 700 ansatte som står på for å gi oss alle de gode tjeneste vi har. Organisasjonen har vært gjennom en krevende prosess. Nye tider og trange økonomiske rammer krever nye løsninger. Omstilling, tenke nytt, endringer er hverdagen for oss alle. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for den gode jobben dere gjør, uansett hvor. 

Stanley Wirak

Ordfører

Stanley Wirak

Publisert: 29.03.2017 14:29
Sist endret: 30.03.2017 14:37