7. Glimt fra 2016

Nyttårsmottakelsen

Årsskiftet ble som vanlig markert med mottakelse i Kulturhuset med påskjønnelse til alle NM-vinnere fra Sandnes.

Sandnes og Forsand enige om Prinsippdokument

Mandag 6. juni møttes formannskapene i Forsand og Sandnes til felles gjennomgang av Prinsippdokumentet som skal ligge til grunn for en eventuell sammenslåing av de to kommunene.

Folkemøte om Nord-Jæren kommune

Torsdag 19. mai kl 19.00 var det debatt om Sandnes skulle etablere ny kommune med Sola og Stavanger. Folkeavstemningen om Nord-Jæren kommune var mandag 30. mai.

Ordfører Stanley Wirak, Annelin Tangen, Thor Magne Seland og Anne Lise Falch Anfinsen satt i debattpanelet. Møtet ble overført direkte på TV Aftenbladet.

Barn og unges bystyre 20 år

Elever fra alle barne- og ungdomsskolene i Sandnes møttes i bystyresalen torsdag 24. november. For 20. gang avholdes barn og unges bystyremøte i Sandnes. Møtet ble ledet av ung ordfører Milan Aran og ordfører Stanley Wirak.

Bea ble innbygger nummer 75 000

17. mai ble innbygger nummer 75 000 i Sandnes født. Hun heter Bea Wiik Sæland og foreldrene ble invitert til lunsj hos ordfører Stanley Wirak.

Jubileumsbarnet Bea sammen med foreldrene Helen Njærheim Wiik og Erlend Helvig Sæland. Varaordfører Pål Morten Borgli (t.v.) og ordfører Stanley Wirak (t.h.).

Ordfører Stanley Wirak ga den lille jenten et smykke og Bea fikk seks måneders gratis barnehageplass i en av kommunens barnehager.

-Vi har tradisjon for å markere milepæler i veksten i innbyggerantallet og vi er glade for å kunne markere at kommunen har passert 75 000 innbyggere, sa ordfører Stanley Wirak.

Kunstkummelokk ble avduket i Langgata

Et unikt kumlokk har blitt laget av den lokale kunstneren Turi Gramstad Oliver. Det første kumlokket ble avduket av ordfører Stanley Wirak sør i Langgata onsdag 11. mai.

Etter avdukingen i Langgata åpnet Vitenfabrikken en utstilling.

Nuart Sandnes Art Trail - Norges første offisielle Street Art Trail

Offisiell lansering og mottakelse lørdag 30. april kl. 14.00 på Vitenfabrikken i Sandnes.

Nuart Festival er en internasjonal og anerkjent bevegelse som presenterte de Nuart Sandnes Art Trail – Norges første offisielle gatekunst-løype. Bakgrunnen var et ønske om å aktivisere Sandnes sentrum gjennom utsmykking av en rekke sted-spesifikke malerier, installasjoner og intervensjoner.

Levekårkartlegging gjennomført i Sandnes

For første gang ble det gjennomført en kartlegging av levekår i hele kommunen.

Kartleggingen viser at Sandnes i liten grad er en "delt by", men at de fleste bydeler har områder med både større og mindre andel levekårsutfordringer.

Publisert: 30.03.2017 11:13
Sist endret: 06.03.2019 11:59