3. Fakta om Sandnes

Befolknings- sammensetning 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Absolutt endring 2015-2016 Prosentvis endring
≥ 5 år 6619 6708 6712 6635 -77 -11 %
6-12 år 6795 7005 7197 7359 162 24 %
13-15 år 2863 2846 2850 2913 63 9 %
16-19 år 3856 3926 3931 3977 46 7 %
20-44 år 26941 27647 28004 27834 -170 -25 %
45-66 år 17843 18211 18598 19033 435 64 %
67-79 år 4902 5169 5380 5574 194 29 %
80-89 år 1695 1718 1748 1768 20 3 %
90 ≤ 386 394 400 404 4 1 %
Totalt 71900 73624 74820 75497 677 100 %

Tabell 1

Fakta om Sandnes kommune 2014 2015 2016
Areal, land 285,32 km² 285,33 km² 285,42 km²
Samlet jordbruksareal 77131 dekar 76358 dekar 76206 dekar
Produktiv skog 62540 dekar 62540 dekar 63234 dekar
Kystlinje 114 km 114 km 114 km
Ferskvann 19,1 km² 19,1 km² 19,0 km²
Arbeidsledige (per desember) 1162 1955 2257
Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken (per desember) 2,90 % 4,80 % 5,40 %
Boliger - ferdigstilte 822 697 522
Befolkningsendring 2,40 % 1,60 % 0,90 %

Tabell 2

Hovedtall driftsregnskap Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016
Brutto driftsresultat 125662 1930 66950 -94710
Netto driftsresultat 123179 149611 217743 62285
Regnskapsmessig resultat bykassen 68581 58376 111594  
Regnskapsmessig resultat konsern 95264 95263 132789  

Tabell 3

Antall politisk saker 2014 2015 2016 Prosentvis endring Antall møter 2016
Bystyret 180 242 152 -37 % 9
Formannskapet 108 87 87 0 % 10
Administrasjonsutvalget 13 14 16 14 % 7
Kommuneplankomiteen 39 12 15 25 % 5
Utvalg for kultur og oppvekst 87 81 61 -25 % 8
Utvalg for byutvikling 124 118 152 29 % 10
Utvalg for tekniske saker 61 59 43 -27 % 7
Utvalg for helse- og sosialtjenester 30 27 29 7 % 6

Tabell 4

Publisert: 30.03.2017 09:29
Sist endret: 30.03.2017 14:53