0. Innledning

Sandnes kommunes årsrapport tar utgangspunkt i kommunens hovedmål og gir en balansert resultatvurdering av måloppnåelsen. 2016 var preget av store omstillinger og omorganiseringer. Befolkningsveksten er betydelig lavere enn tidligere år. Arbeidsledigheten steg ytterligere til 5,4 prosent i 2016. Netto driftsresultat ble på kr 217,7 millioner tilsvarer 4,3 prosent av driftsinntektene.
Publisert: 13.03.2017 13:22
Sist endret: 31.03.2017 14:15