Kommuneplan - Måloppnåelse for tjenesteområdene

Tjenesteområdenes tjenestetilbud og fokusområder skal gjenspeile kommuneplanens mål og strategier.
Publisert: 13.03.2017 13:29
Sist endret: 30.03.2020 08:28