Ordfører

Vekst og optimisme

Stor aktivitet

2019 var et nytt spennende og innholdsrikt år for Sandnes kommune. Kvaliteten på tjenestene til innbyggerne er god, optimismen er tilbake og arbeidsledigheten er redusert. Innbyggertallet øker fortsatt, men ikke i samme tempo som tidligere. Sandnes er likevel den kommunen i Rogaland med størst befolkningsvekst.

2019 ble preget av arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Forsand. Vi vedtok en ny reiselivsstrategi som henger nøye sammen med at de to kommunene er blitt til en ny. En viktig milepæl for byen var da vi i februar flyttet inn i nytt rådhus.

Som ordfører har jeg også i 2019 hatt gleden av å bli invitert til åpninger av nye bygg og store anledninger. Det er et synlig bevis på vekst og framgang. Arbeidet med Bymiljøpakken som vi har sammen med de andre kommunene på Nord-Jæren, har vært det interkommunale samarbeidet vi har brukt mest tid på i 2019. Vi har et konstruktivt og godt samarbeid med nabokommunene og har i fellesskap fått gode løsninger ut fra de forutsetningene som er gitt.

Tusen takk til alle ansatte for den gode jobben dere gjør, uansett hvor!

Stanley Wirak

Ordfører

Stanley Wirak

Publisert: 29.03.2017 14:29
Sist endret: 01.04.2020 10:43