Fakta om Sandnes

Befolkningssammensetning 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 Absolutt endring
2018-2019
Prosentvis
endring
≥ 5 år 6599 6504

6534

30 0 %
6-12 år 7555 7746 7958 212 3 %
13-15 år 2925 2980 3111 131 4 %
16-19 år 3984 3962 4086 124 3 %
20-44 år 27778 27813 28397 584 2 %
45-66 år  19459 19893 20610 717 4 %
67-79 år 5857 6139 6518 379 6 %
80-89 år 1766 1795 1901 106 6 %
90 ≤ 405 414 422 8 2 %
Totalt 76328 77246 79537 2291 3 %

 

Areal 2019
Areal, land 285,07 km ²
Samlet jordbruksareal 75744 dekar
Produktiv skog 62813 dekar
Kystlinje 114 km
Ferskvann

19,0 km ²

 

Befolkning 2017 2018 2019
Arbeidsledige (per desember) 1633 1135 1116
Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken (per desember) 3,9 % 2,8 % 2,7 %
Boliger - ferdigstilte 706 415 437
Befolkningsendring 1,1 % 1,2 % 3,0 %

 

Hovedtall driftsregnskap Regnskap
2015
Regnskap
2016
Regnskap
2017

Regnskap
2018

Regnskap
2019

Budsjett
2019
Brutto driftsresultat 1930 66950 89013 -91 -242106 -258412
Netto driftsresultat 149611 217743 265150 162301 -15484 -74442
Regnskapsmessig resultat bykassen 58376 111594 68402 16288 9587
Regnskapsmessig resultat konsern 95263 132789 92204 31836    

 

Antall politiske saker 2017 2018 2019 Prosentvis
endring
Antall møter
2019
Bystyret 202 163 134 -18 % 8
Formannskapet 100 97 65 -33 % 9
Administrasjonsutvalget 11 12 8 -33 % 6
Kommuneplankomiteen 17 10 8 -20 % 4
Utvalg for kultur og oppvekst 65 45 51 13 % 8
Utvalg for byutvikling 159 129 148 15 % 10
Utvalg for tekniske saker 40 49 49 0 % 5
Utvalg for helse- og sosialtjenester 16 14 14 0  % 6

 

Antall møter og saker i nye Sandnes 21.10.2019-31.12.2019 Saker Møter
Fellesnemnda/PSU 40 7
Kommunestyret 114 3
Formannskapet 17 1
Administrasjonsutvalget 2 1
Utvalg for miljø og tekniske saker 1 7
Utvalg for by- og samfunnsutvikling 2 1
Utvalg for oppvekst 2 1
Utvalg for helse- og sosialtjenester 5 1
Utvalg for kultur, næring og innovasjon 7 1
Kommuneplanutvalget 3 1
Byggesaksnemnda 0 0
Publisert: 30.03.2017 09:29
Sist endret: 30.03.2020 14:18