Vedlegg

Vedlegg 1 - Enkeltaksjer og egenkapitalbevis 

Enkeltaksjer Verdi per 1. tertial
SpareBank 1 SR-Bank  38558
DNB  1721
Gjensidige Forsikring  2258
Equinor  1242
Telenor  1470
Fjordkraft Holding  2650
Mowi  1035
Austevoll Seafood   1420
BALOISE N  169
Sum enkeltaksjer 50523
Egenkapitalbevis 
SpareBank 1 BV  264
SpareBank 1 Nord-Norge  14350
SpareBank 1 Østfold Akershus   2105
SpareBank 1 Nordvest     269
SpareBank 1 SMN  7266
SpareBank 1 Ringerike Hadeland  724
SpareBank 1 Østlandet  843
Sparebanken Telemark     104
Sparebanken Vest  176
Sandnes Sparebank  4125
Sum egenkapitalbevis 30226
Sum enkeltaksjer og egenkapitalbevis 80749

Vedlegg 2 - Strukturerte produkter

Autocalls Verdi per 1. tertial
GS-5Y Quanto NOK Memory Worst of Autocallable 18N/2O30010811557 265
GS-5Y Quanto NOK Memory Worst of Autocallable 17N/2O20010807118  108
SKANDINAVISKA E/7 BD SHS IDX NO0010816564  274
GS-5Y Quanto NOK Memory Worst of Autocallable 18N/2O30010822125  147
AK US Blue Chips V Feb 2021 AIO  51
Skandinaviska Enskilda Banken AB 9.78 14.06.2021   243
Sum autocalls 1088
Publisert: 04.06.2020 09:55
Sist endret: 29.09.2020 13:17