Perioderapport per 31.08.2020

 Perioderapport per 31.08.2020

Oppsummering og forslag til vedtak »

 

Økonomi

Skattevekst på -0,3 % for Sandnes, sammenlignet med budsjettert vekst på 0,6 %.

Bevilgningsoversikt drift »

Investeringsutgifter av årets planlagte budsjett.

Skjema 2B »

 

Publisert: 02.03.2018 13:16
Sist endret: 29.09.2020 13:18