Økonomi

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Økonomi    
Ø1 Ny programvare og oppgradering av eksisterende systemer 636 Påbegynt
Ny distribusjonsmodell er anskaffet og satt i drift. Kostnad for distribusjonsmodellen er sirka kr 650 000 og var budsjettert til kr 500 000. Aksesspunkt budsjettert til kr 100 000, reell kostnad forventes å bli kr 150 000. Innbyggerinnsyn til kr 36 000 er ikke anskaffet. Engangskostnad knyttet til innbyggerinnsyn på kr 122 500 er ikke innvilget av digitaliseringsfondet per i dag. Aksesspunkt forventes anskaffet høsten 2019.  
Ø2 Bruk av fond  -636 Ferdigstilt
Midlene er overført fra fondet.  
Ø3 Økte lisenskostnader 330 Ferdigstilt
Ekspedert.   
Ø4 Bruk av fond -330 Ferdigstilt
Midlene er overført fra fondet.  
Ø5 Opprettet prosjektstilling til å digitalisere i lønn og regnskap 750 Ferdigstilt
Opprettet.   
Ø6 Prosjektstilling digitalisering dekkes ved fond -750 Ferdigstilt
Midlene er overført fra fondet.  
Ø7 Anskaffelser, et årsverk til innovasjonsarbeid - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -700 Ferdigstilt
Midlene er overført fra fondet.  
Ø8 Gevinster ved digitalisering -230 Påbegynt
Digitaliseringsarbeidet i regnskapsavdelingen har gitt innsparingseffekt som tas ut i form av reduksjon i årsverk.
Publisert: 28.05.2018 10:31
Sist endret: 13.09.2019 13:21