Organisasjon

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Organisasjon  
O1 Digitaliseringssjef endret fra ØP 2018 fra prosjekt til fast  1000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet og fast ansettelse er gjennomført. Tilhører nå innovasjon og digitaliserings enheten.
O2 IT kostnader HR nytt intranett 500 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet og benyttes til formålet. Driften av pulsen er nå overført til innovasjon og digitalisering.
O3  IT kostnader HR nytt intranett, dekkes av fond første år  -500 Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond og innarbeidet i budsjettet 2019.  De er benyttet til formålet.
O4 Lederutviklingsprogram 1000 Påbegynt
Midlene er lagt i budsjett 2019 og planlagt oppstart er høsten 2019.  Det er mulig at dette tiltaket må ferdigstilles i 2020 og da vil midlene bes overført til 2020 i årsrapporten for 2019.
O5 Lederutviklingsprogram bruk av fond -1000 Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond og lagt i budsjett 2019 og planlagt oppstart er høsten 2019. Det er mulig at dette tiltaket må ferdigstilles i 2020 og da vil midlene bes overført til 2020 i årsrapporten for 2019.
O6 Beredskap - helsenødnett 870 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet med kr 870 000. Det ble lagt til kr 500 000 i kursmidler til helsenødnett i 2017 og 2018 basisbudsjett. Av disse er nå kr 70 000 overført kursbudsjett på legevakten og kr 430 000 skal brukes til inndekning av årlig kostnad på kr 1,3 millioner. Hele budsjettet er overført legevakten.
O7 Ny sky basert løsning-økt digitalisering og gode tjenester til   innbyggerne 3500 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet og benyttes til formålet.
O8 Økning av internettkapasitet grunnet økt nettverkstrafikk 2500 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet og benyttes til formålet.
O9 Styrkning av IT med to nye stillinger 1800 Påbegynt
Foreløpig på hold og løst med innleie av konsulenter for å øke kapasitet. Må avklares hvilken kompetanse IT er mest tjent med å ansette.
O10 Inntektsbortfall hustrykkeriet 1338 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet og benyttes til inndekning av tapte inntekter ved stenging av hustrykkeriet i forbindelse med flytting til nytt rådhus.
O11 Konsulent bistand telefoni nytt rådhus 500 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet og benyttes til formålet.
O12 Nytt rådhus, økt digitalisering og nye driftsutgifter 1500 Påbegynt
Fortløpende vurdering av IT behov.  
O13 1 stilling skolesatsing Chromebook  800 Påbegynt
Ansatt tidligere lærling i påvente av utlysning av stilling.
O15 Gevinster ved digitalisering -490 Påbegynt
Det vurderes forløpende muligheter for gevinster ved digitalisering. Da spesielt innenfor automatisering av   arkiver og effektiviseringer av IT systemer.
O16 Økt stilling tillitsvalgte 91 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet og benyttes til formålet.
O17 Internhusleie, renholds- og energikostnader organisasjon, nye innleide   bygg 1268 Ferdigstilt
Internhusleie for innleide bygg faktureres i løpet av høsten.
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 13.09.2019 13:18