Oppvekst barn og unge

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Barnehagetjenester  
B1 Etablering av kommunale barnehageplasser 2019 1649 Ferdigstilt
Alle barn fra hovedopptaket fikk plass fra høsten. Supplerende opptak fortsetter, i den grad det fremdeles er ledige plasser innenfor bemanning og kapasitet. 
B5 Nye barnehageplasser januar 2019 2244 Ferdigstilt
Barnehageplasser startet opp i barnehager med ledig kapasitet
B6 Ny bemanningsnorm og pedagognorm private barnehager 10000 Ferdigstilt
Midler er innarbeidet i budsjett  
B7 Økt foreldrebetaling i barnehager -2230 Ferdigstilt
Økt foreldrebetaling innført i januar i tråd med statsbudsjett
B8 Nye innsparinger -4000 Ferdigstilt
Reverseres i tiltak B9. Innarbeidet i budsjett
B9 Reversering av tiltak "Nye innsparinger" (B8) 4000 Ferdigstilt
Reversering av tiltak B8. Innarbeidet i budsjett
B10 Gevinster ved digitalisering -600 Påbegynt
Her vurderes fortløpende potensielle innsparingsmuligheter. Kutt av 1 stilling hos opptakskontoret vurderes dersom digitalisering og effektivisering gir ønsket effekt.
B11 Markedsføring kommunens barnehager -200 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett.    
B12 Redusert antall i barnehager utenfor kommunen -1000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett. Innsparing som ble videreført fra økonomiplan 2017-2020 P4 er reversert, se B13
B13 Reversering av tiltak "Redusert antall barn utenfor kommunen"   (B12) 4000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett, har gått mot innsparingskrav
B14 Tilskudd til private barnehager 8210 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett i tråd med nye satser
B15 Gratis kjernetid 1273 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet og brukes i tråd med formålet
B16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 9 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse
       
  Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten
B17 PPT-To nye faste årsverk til ped.psyk.rådgivere 750 Ferdigstilt
Ansatt.   
B18 HST-4 årsverk jordmor 1500 Ferdigstilt
Ansatt.    
B20 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner, innleide bygg 963 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse
Publisert: 28.05.2018 10:29
Sist endret: 17.09.2019 10:26