Status driftstiltak i økonomiplan 2019-2022

Tabellene gir en oversikt over alle vedtatte driftstiltak i budsjett 2019, med status markering og en kort rapport per tiltak. Status er rapportert med ikke påbegynt, påbegynt eller ferdigstilt.

Publisert: 25.05.2018 13:56
Sist endret: 11.09.2019 11:52