Status digitalisering

I økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt opprettelse av digitaliserings- og innovasjonsfond på kr 40 millioner. Fondet skal bidra til en robust og forutsigbar finansieringsordning for større digitaliseringsprosjekter. Bystyret godkjente, i sak 56/18, nytt punkt 2.5 i økonomireglementet for disponering av digitaliserings- og innovasjonsfondet.

 

Prosjekter finansiert av digitaliserings- og innovasjonsfond per 31.08.2019 Bevilget Fase
Nytt oppvekst administrativt system                                                   6000000 Gjennomføres
Fleksibel avlastningstjeneste                                                                    310000 Gjennomføres
Implementering svarUt for sosialtjenesten                                         220000 Realisert
Pilot prosjekt RPA                                                                                  750000 Realisert
Implementering av DigiSOS                                       620000 Realisert
Forenklet bestilling i eHandel ved å tilrettelegge for Mobil bestilling, behovsmelding og forsyner 250000 Realisert
Offentlig Wi-Fi og LoRa nettverk 650000 Gjennomføres
Digitalisering av bookingrutiner 1000000 Gjennomføres
Effektivisering av ansettelsesprosess 450000 Gjennomføres
Implementering av elektroniske medisindispensere 978000 Gjennomføres
Digital innbyggerdialog DigiHelse              350000 Realisert
Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland 550000 Realisert
   
Disponert 12128000  
Resterende midler digitaliseringsfond 27872000  
Publisert: 25.05.2018 13:58
Sist endret: 13.09.2019 13:46