Organisasjon, økonomi og stabstjenester

 

Brutto driftsutgifter administrasjon, funksjon 120

Økningen skyldes hovedsakelig økte pensjonsutgifter. Kostnader relatert til Nye Sandnes blir som i 2018 ført på funksjon 120 administrasjon.

Organisasjon, økonomi og stabstjenester 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall politiske møter og saker   
(Noen tall er nye for 2019 rapporteringen.)
  01.01-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall møter i bystyret 5 5 0,0 %
Antall saker i bystyret 93 0 0,0 %
Total lengde på møtene i bystyret 26 t 24 min  21 t   4,0 %
Antall møter i formannskapet 7 8 -12,5 %
Antall saker i formannskapet 47 0 0,0 %
Antall møter i utvalgene, samt kommuneplankomite og valgnemnd 25 0 0,0 %
Antall saker i utvalgene, samt kommuneplankomite og valgnemnd 196 0 0,0 %
Antall møter i bydelsutvalgene 81 57 42,1 %
Antall saker i bydelsutvalgene 184 0 0,0 %
Antall gjennomførte vielser 91 96 -5,2 %
Ny oppgavefordeling fra 1.1.2018.
Antall arkiverte dokumenter i Public 360 137074 103270 32,7 %
En økning på 33 804 dokumenter.
Antall opprettede saker i Public 360  10026 9349 7,2 %
En økning på 677 opprettede saker.
Antall innsynsbegjæringer i Public 360 855 344 148,5 %
Inkluderer innsynsforespørsler fra offentlig postliste og innsyn i eiendomsinformasjon. Tallet i 2018 er lavere grunnet at innsyn i eiendomsinformasjon ikke var inkludert.
Antall kurs på Sandnes kompetansesenter 239 182 31,3 %
Kurs i tillegg til utleie av rom til møter, opplæringer, samlinger og konferanser.
Antall vikardager formidlet av rekrutteringstjenesten 5074 5469 -7,2 %
  01.01-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Prosentvis løste bestillinger 91,8 % 89,2 % 2,9 %
Antall søkere til rekrutteringstjenesten 191 132 44,7 %
Antall henvendelser til brukerstøtte 13983 11827 18,2 %
Nye systemer og digitalisering. Krever mer råd og veiledning.
Antall besvarte henvendelser på servicekontoret 25195 27389 -8,0 %

  01.01-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall besvarte telefonhenvendelser på servicekontoret  52110 46868 11,2 %
Antall besvarte e-post-henvendelser på servicekontoret  3637 4041 -10,0 %
Antall besvarte facebook-henvendelser på servicekontoret  647 140 362,1 %
Antall produserte ID-kort 559 728 -23,2 %
Avhenger av svingning i ansettelser i kommunen.
Totalbeløp handlet i eHandel 22062384 20694422 6,6 %
Parameteren viser total omsetning i eHandel i perioden. Det er fokus på å øke bruken av eHandel, og for å gjøre dette vil det jobbes med å få flere avtaler inn i eHandel.
  01.01-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall avtaler i eHandel 21 16 31,3 %
Antall rammeavtaler 219 214 2,3 %
Antall inngående faktura 38200 43743 -12,7 %

  01.01-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Av dette andel elektroniske faktura 87 % 83 % 4,8 %
Antall utgående faktura 81561 83886 -2,8 %

  01.01-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Av dette andel elektroniske faktura 84 % 64 % 31,3 %
Antall lønnslipper utsendt  96614 110242 -12,4 %
Nedgang som følge av at lønningsavdelingen ikke kjører lønn for Rennesøy eller Sandnes kommunale pensjonskasse i 2019. Lønnskjøring for Forsand startet juni 2018.
Antall arbeidsgiverkontroller gjennomført 100 106 -5,7 %
Krav til antall satt av Skattedirektoratet: 135 gjennomførte arbeidsgiverkontroller i løpet av 2019. Kemnerkontoret regner med å oppfylle kravet til kontroller for 2019.
Innovasjon og digitalisering
Antall følgere på Facebooksiden 8029 7018 14,4 %
Flere innlegg og større aktivitet på kommunens side.
Publisert: 28.05.2018 14:02
Sist endret: 16.09.2019 14:49