Oppvekst skole

Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter

Brutto driftsutgifter grunnskole (funksjon 202 (grunnskole), 213 (voksenopplæring), 215 (skolefritidstilbud), 222 (skolebygg) og 223 (skoleskyss)) per barn i alderen 6-15 år.

Økning i brutto driftsutgifter på 1,3 prosent skyldes økning i antall ansatte samt lønnsveksten (kilde GSI).

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall elever 10175 10140 1,3 %
Tallene er fra 1. september i 2018 og 2019.
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 680 579 17,4 %

Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 17,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. (GSI). Det er flere elever som har rett til spesialundervisning, og det er økning i ressursbruk både på lærertimer og assistenttimer.

  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall lærertimer brukt til spesialundervisning  92773  72908  27,2%
Antall assistenttimer brukt til spesialundervisning  148481 137531  8,0%
Antall elever som får særskilt norskopplæring  968  910  6,4%
 Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring.
Antall timer særskilt norskopplæring  33611  30691  9,5%
Antall ansatte under kompetanseutvikling  76  103  -26,2%
 Det har vært en nedgang i antall ansatte som har fått tildelt kompetanseheving gjennom stipendordning i Sandnesskolen.
Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning  47  52 -9,6% 
Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning  29  51  -43,1%
Tilskudd - tidlig innsats / økt lærerinnsats for 1-10 trinn  19899905  19568824  1,7%
Endringen skyldes lønnsveksten. Sandnes kommune har ikke fått økt statlig tilskudd som følge av lærernorm.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (202), konsern per elev  53136  51429  3,3%
Økning i netto driftsutgifter skyldes økning i antall ansatte (kilde GSI).

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (funksjon 202), konsern per elev

Økning i netto driftsutgifter skyldes økning i antall ansatte.

Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 17.09.2019 08:50