Kultur og næring

Kultur, bibliotek og kulturskole

Brutto driftsutgifter kultur

Kostnadsutviklingen skyldes lønns- og prisvekst.

Brutto driftsutgifter bibliotek

Reduksjon i utgifter skyldes lavere utgifter til kjøp av medier.

Brutto driftsutgifter kulturskole

Kulturskolen har en liten økning i utgiftene sammenlignet med 2018 

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter 63344 80753 -22 %

Nedgangen skyldes at det ikke er godt nok registrert og at tellingen utføres ulikt for hver gang.

I sommerferien er de faste tilbudene stengt og mindre utleie. Dette påvirker ikke nedgangen, da Kongesommer har hatt flere plasser og ferietilbud, og i åpen hall på Bogafjell har hatt stort besøk.

  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Andel besøk av barn og unge 33672 63253 -47 %
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter 8904 8700 2 %
Antall bruker har økt med 204 sammenlignet med samme periode i fjor. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Sum fritidskontakttimer 6590 5266 25 %
Antall kulturarrangement 25 80 -69 %

Nedgangen i antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen skyldes forskjellig telling fra sist rapportering.

For 2019 er det kun registrert kulturarrangement i sentrum som kulturavdelingen er involvert i.

Bydelsarrangement arrangert av bydelshusene og fritidssentrene er ikke med denne gangen, de var med i forrige rapportering.

Antall åpne arrangementer med tilskudd har økt. Økningen skyldes av at arrangement som organisasjoner som ivaretar lokal kulturproduksjon har gjennomført i perioden er inkludert, men ikke i forrige rapportering.

  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen 10 71 -86 %
Antall åpne kulturarrangement med tilskudd 98 52 88 %
Sum utlån ved bibliotekene 180731 162392 11 %
Riska filial har doblet utlån sammenlignet med 2018. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Hovedbiblioteket 157953 149082 6 %
Høle 5975 5841 2 %
Riska 16803 7469 125 %
Elever i kulturskolen 1736 1690 3 %
Antall personer. En elev telles en gang.
Venteliste ved kulturskolen 912 823 11 %
Elevplasser ved kulturskolen 2275 2240 2 %
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser skal maksimalt to føres opp.
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen 1166 1053 11 %
Publisert: 24.05.2018 13:53
Sist endret: 16.09.2019 13:47