Kommunehelsetjeneste

Kommunehelse

Brutto driftsutgifter kommunehelse (f 232 (forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste), 233 (annet forebyggende helsearbeid), 241 (diagnose, behandling, re-/habilitering))

Økte utgifter som følge av satsning på helsestasjontjenester i skole jamfør pålegg om økt tilstedeværelse.

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall fødsler 693 696 0 %
Antall fødsler – er totalt antall barn født i Sandnes fra 1. januar til 31. august.
Antall hjemmebesøk av jordmor 320 19 1584 %
Hjemmebesøk til nyfødte barn inne 48 timer etter hjemkomst for de som er tidlig utskrevet . Nytt fra høsten 2018.
Antall hjemmebesøk av helsesøster 672 694 -3 %
Hjemmebesøk på helsestasjonen -er til nyfødte barn inne 14 dager etter hjemkomst. Nå utfører jordmor flere av disse i forhold til 2018.
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse  119 230 -48 %
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse – er vaksiner gitt til ungdom som går i videregående skole eller HFU alder 16-20 år. Vaksinen ble gratis i april 2019 til elever i videregående skole. Det forventes stigning i høst når vaksinen tilbys i oktober.
Antall konsultasjoner på videregående skole og HFU 5601 5354 5,0 %
Antall konsultasjoner i videregående gående skole og HFU i alder 16-20 år – er totalt antall ungdom som har oppsøkt helsesøster på alle videregående skoler i Sandnes kommune og på helsestasjon for ungdom på ettermiddagstid, tirdager og torsdager. 
Antall behandlet fysio-/ergoterapi etter kategori 1613 1132 42,0 %
Under presenteres tall for antall behandlet. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall behandlet ergoterapi, barn 128 116 10 %
Antall behandlet ergoterapi, voksne 546 402 36 %
Antall behandlet fysioterapi, barn 349 242 44 %
Antall behandlet fysioterapi, voksne 590 372 59 %
Antall på venteliste for fysio-/ergoterapi (kommunale) 175 151 16 %
Under presenteres tall for ventelister for prioritet 3 og 4. Prioritet 1 og 2 får normalt behandling innen fristen. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall barn på venteliste for fysio/ergoterapi 70 39 79 %
Antall voksne på venteliste for fysio-/ergoterapi 105 112 -6 %
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoterapi barn prioritet 3 og 4, dager 35 37 -5 %
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoergoterapi voksne prioritet  3 og 4, dager 19 23 -17 %
Publisert: 22.05.2018 14:20
Sist endret: 17.09.2019 09:27