Produksjon og aktivitet i sammenheng med ressursbruk

For hvert tjenesteområde gis det en kort analyse av økonomiutvikling i tjenesteområdene. I tillegg presenteres produsjonsdata for hvert tjenesteområde sett i forhold til samme periode i fjor.

Publisert: 22.05.2018 08:51
Sist endret: 17.09.2019 08:06