Økonomi

Status per 31. august 2019 viser at flere av tjenesteområdene har utfordringer i forhold til å holde budsjettene og flere melder om merforbruk.

Samlet regnskapsmessig merforbruk er på kr 22 millioner i driftsregnskapet.

Publisert: 14.05.2018 11:51
Sist endret: 17.09.2019 08:05