Status investeringstiltak i økonomiplan 2019-2022

Status for investeringstiltak i økonomiplan 2019-2022 er beskrevet i budsjettskjema 2B for Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF

Publisert: 17.04.2018 11:33
Sist endret: 11.09.2019 11:52