Perioderapport per 31.08.2019

Perioderapport per 31.08.2019

Oppsummering og forslag til vedtak »

 

Økonomi

Skattevekst på 3,9 % for Sandnes, sammenlignet med budsjettert vekst på 4,3 %.

Skjema 1A »

Investeringsutgifter av årets planlagte budsjett.

Skjema 2B »

Produksjon og aktivitet

Medarbeider

Finansrapport

Publisert: 02.03.2018 13:16
Sist endret: 17.09.2019 14:17