Status driftstiltak i økonomiplan 2018-2021

Tabellene gir en oversikt over alle vedtatte driftstiltak i budsjett 2018, med status markering og en kort rapport per tiltak. Status er rapportert med rødt (ikke påbegynt), gult (påbegynt) eller grønt (ferdigstilt).

Publisert: 25.05.2018 13:56
Sist endret: 12.09.2018 08:13