Status digitalisering

I økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt opprettelse av digitaliserings- og innovasjonsfond på kr 40 millioner. Fondet skal bidra til en robust og forutsigbar finansieringsordning for større digitaliseringsprosjekter. Bystyret godkjente, i sak 56/18, nytt punkt 2.5 i økonomireglementet for disponering av digitaliserings- og innovasjonsfondet.

 

Prosjekter finansiert av digitalisering- og innovasjonsfond per 31.08.18 
Bevilget Fase
Digital innbygger dialog DigiHelse 350000 Anskaffelse
Nytt oppvekst administrativt system 6000000 Anskaffelse
Fleksibel avlastingstjeneste 310000 Implementering
Implementering svarUt for sosialtjenesten 220000 Implementering
Pilot prosjekt RPA 750000 Anskaffelse
Implementering av DigiSOS 620000 Anskaffelse
     
Resterende midler digitaliseringsfond 31750000  
Publisert: 25.05.2018 13:58
Sist endret: 18.09.2018 17:48