Teknisk

 

Brutto driftsutgifter teknisk

Utgiftsnivå omtrent som i fjor.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall utslippssaker Mangler tall Mangler tall 0,0%
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Sum personekvivalent volum i utslippssaker Mangler tall 1 -100,0%
Antall ledningsbrudd 22 Mangler tall 0,0 %
Total vannmengde kjøpt fra IVAR 4399 Mangler tall 0,0 %
I 1000 m3.
Antall tilstoppinger på offentlige ledninger Mangler tall Mangler tall 0,0%
Antall sanitærsøknader behandlet 60 Mangler tall 0,0%
Antall tekniske planer behandlet 35 Mangler tall 0,0%
Innmeldte avvik i "meld feil" 2337 Mangler tall 0,0%
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Vei 831 692 20,0%
Park og friområder 92 Mangler tall 0,0%
Offentlig lekeplass 25 Mangler tall 0,0%
Gravplass 1 Mangler tall 0,0%
Idrett og friluftsliv 25 Mangler tall 0,0%
Miljø 38 Mangler tall 0,0%
Renovasjon 1286 Mangler tall 0,0%
Vann 24 Mangler tall 0,0%
Avløp 15 Mangler tall 0,0%
Antall leverte måltider fra Sandnes matservice 456303 Mangler tall 0,0%
Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice 859895 Mangler tall 0,0%
Publisert: 28.05.2018 12:36
Sist endret: 18.09.2018 14:33