Organisasjon, økonomi og stabstjenester

 

Brutto driftsutgifter administrasjon, funksjon 120

Årsaken er alle ekstra kostnader relatert til Nye Sandnes blir ført på funksjon 120 administrasjon.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Organisasjon 
Antall politiske møter fordelt på utvalg 103 102 1,0%
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall møter i bystyret 5 5 0,0%
Total lengde på møtene i bystyret 21t  23t 40 min -13,0%
Antall møter i formannskapet 8 6 33,0%
Antall møter i administrasjonsutvalget 5 5 0,0%
Antall møter i utvalg for byutvikling 7 7 0,0%
Antall møter i utvalg for tekniske saker 4 5 -20,0%
Antall møter i utvalg for kultur og oppvekst 5 5 0,0%
Antall møter i utvalg for helse- og sosialtjenester 4 4 0,0%
Antall møter i kommuneplankomiteen 4 3 33%
Antall møter i valgnemnda 4 4 0,0%
Antall gjennomførte vielser 96 0 0,0%
Ny oppgavefordeling fra 1. januar 2018.
Antall henvendelser BHT 835 Mangler tall 0,0%
Tallene fra 1.5.-31.8. har gått noe ned sammelignet med tallene fra 1.1. - 30.4. Årsak til dette er flytting av personal til annen virksomhet, BHT var uten lege fra 1.4. - 11.6. i tillegg til sykefravær i denne perioden.
Antall arkiverte dokumenter i public 360 103270 110322 -6,0%
Antall innsynsbegjæringer i 360 344 480 -28,0%
Antall kurs på Sandnes kompetansesenter 182   0,0%
Utleie til møter ikke medregnet.
Antall vikardager formidlet av rekrutteringstjenesten 5469 4531 21,0%
Antall vikariater (oppdrag med varighet på over en mnd.) formidlet i samme perioden 2017: 23 stk. 2018: 55 stk
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Prosentvis løste bestillinger 89,19 97,42 -8,0%
Antall søkere til rekrutteringstjenesten 132 226 -42,0%
Antall henvendelser til brukerstøtte 11827 12655 -7,0%
Nye systemer tatt i bruk. Eksempelvis Office 365. Krever en del råd og veiledning.
Antall besvarte henvendelser på servicekontoret 27389 27605 -1,0%
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall besvarte telefonhenvendelser på servicekontoret  46868 49537 -5,4%
Antall besvarte e-post-henvendelser på servicekontoret  4041 3622 11,6%
Antall besvarte facebook-henvendelser på servicekontoret  140 101 38,6%
Antall produserte ID-kort 728 1048 30,5%
Avhengig av ansettelse svingninger i kommunen.
Økonomi 
Totalbeløp handlet i eHandel 20694422 21002108 -1,5%
Total omsetning i eHandel i perioden. Det er et økt fokus på å øke bruken av eHandel, og for å gjøre dette vil det jobbes med å få flere avtaler inn i eHandel. 
Antall avtaler i eHandel 16 14 14,3%
Antall rammeavtaler 214 Mangler tall 0,0%
Dynamisk tall, får ikke tall fra 2017 for andre tertial
Antall inngående faktura 43743 43431 0,7%
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Av dette andel elektroniske faktura 83,0 % 77,0% 6,0%
Antall utgående faktura 83886 74051 13,3%
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Av dette andel elektroniske faktura 63,82% 62,25% 1,6%
Antall lønnslipper utsendt  110242 108155 1,9%
Antall arbeidsgiver kontroller gjennomført 106 Mangler tall 0,0%
Rådmannens staber 
Antall som liker facebooksiden 7018 Mangler tall 0,0%
Totalt antall følgere er 7 318 de første 8 måneder i 2018.
Publisert: 28.05.2018 14:02
Sist endret: 19.09.2018 12:20